ijs    issers ideo V G

©Gijs Vissers Video - Doolgaardstraat 57, 5961TR Horst

5961 TR Horst

Disclaimer
Alle pagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Gijs Vissers Video en de webmaster geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy
Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele informatie aanvraag en deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van justitiële vordering.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Gijs Vissers Video c.q. de webmaster verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook.